Sou. M.R. Jagatap Mahila Mahavidyalaya,
Umbraj, Tal. Karad Dist Satara (MH)- 415109
Mail : rssmmuks@yahoo.co.in
Phone: (02164)264235