Management

• Hon. Sharadchandraji Pawar : President , Rayat Shikahsna Snastha, Satara
• Hon. Dr. Anil Patil : Chairman, Rayat Shikahsna Snastha, Satara
• Hon. Prin. Dr. Ganesh Thakur : Secretary, Rayat Shikahsna Snastha, Satara
• Hon. Prin. Dr. D.D. Patil : Joint-Secretary, Rayat Shikahsna Snastha, Satara
• Hon. Prin. Shahaji Dongare : Auditor, Rayat Shikahsna Snastha, Satara

Local Management Committee

• Hon. Dr. Anil Patil, Chairman, Rayat Shikshan Sanstha : Chairman
• Hon. Prin. Dr. Ganesh Thakur, Sectretary , Rayat Shikshan Sanstha : Member
• Hon. Shri. Dattatray Jadhav :Member (Local Member)
• Hon. Shri Shivajirao Kurkute :Member (Local Member)
• Hon. Shri Sudhir Jadhav. :Member (Local Member) :Member
• Prof. Ramchandra Yadav, :Member (Teacher Representative)
• Prof. Tanaji Patil, :Member (Teacher Representative)
• Prof. Smt. Asha Madavi, :Member (Teacher Representative)
• Shri. Ashok Kharade, :Member (Office Representative)
• Prin. Dr. Kailas Jagdale, Principal, Sou. M.R.Jagatap : Secretary Mahila Mahavidyalaya, Umbraj